Смерш Season 1 / Смерш Сезон 1 (2019)

+79

Този път на германското командване е дало шанс на фон Бютцев, да докаже предаността си към Третия райх, като го изпраща в СССР да събере сведения за специалните стомани, от които руснаците правят броните на своите танкове. Там му се налага отново да премери сили със старите си познати – капитаните Волков и Семьонов, между които вече съществува доверие, проверено в бойната им практика.

Loading...