Masaan / Отлитане (2015)

+9

Това са историите на двама души, Деви и Дипак, които живеят близо един до друг, без да се познават и без съдбите им да са видимо свързани. Дипак е обикновено момче от семейство, което от поколения е в бизнеса с крамацията. Израстнал сред горящи тела, Дипак иска да завърши инженерство и да замине далеч от свещените огнове в двора си. Недалеч от там Деви посрамва баща си и го поставя в ситуация с огромен дълг, след като експериментира със студент в хотелска стая, но вълнуващата им среща завършва с неговото самоубийство. Филмът проследява животът на Дипак и Деви, до мига, в който съдбите им ще се преплетат.