The Scorpion King: Book of Souls / Кралят на скорпионите: Книгата на душите (2018)

+50

Кралят на скорпионите обединява усилия с жена-воин на име Тала, сестра на нубийския крал. Заедно търсят легендарна реликва, известна като Книгата на душите, с помощта на която ще убият зъл пълководец.

Loading...