St. Patrick: The Irish Legend / Свети Патрик: Ирландската легенда (2000)

+1

Човек. Мит. Легенда. Мъченик и светец за християнството. Земният път на Свети Патрик от детството до поста - епископ на Ирландия - и канонизирането му в светец. Патрик е дете от заможно благовъзпитано семейство с влечение към религията. При участие в древнокелтски ритуал е пленен от войнствени ирландски племена, отвлечен в робство и откъснат от родните места. Следват години на мъки и изпитания, на борба с алчни владетели и жестоки друиди, но трудностите не го сломяват. Вярата е неговото спасение. Успява да избяга от Англия и да се уедини в манастир, за да изпита силата й в себе си.  Мисията, на която служи и отдава дните си е да присъедини Ирландия към християнския свят. Минават години и получава възможност да се завърне. Стъпвайки на ирландска земя, всички змии са прогонени от страната. Преодолява много препятствия, включително и неодобрението на британския кардинал, следвайки своята съдба в служение за утвърждаване идеалите на християнството и ролята на църквата. Мечтата му се сбъдва - избран е за епископ на Ирландия, впоследствие и канонизиран като светец.